Skip to main content

PROGRAMS OFFERED

Makluman

Permohonan telah dibuka bagi ambilan Oktober 2023


KURSUS PENGAJIAN TALAQQI AL- QURAN BERSANAD

  • Tahap 4
  • Tahap 5

Makluman

Permohonan telah dibuka bagi ambilan Oktober 2023


KURSUS TAFAQQUH TAULIAH MENGAJAR AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  • Matla’ Al-Badrain
  • Aqidah Al-Najiin
  • Bidayat Al-Hidayah
  • Al- Quran & Tajwid

Makluman

Permohonan telah dibuka bagi ambilan November 2023


PROGRAM FRANCAIS

Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

  • Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian Secara Kerjasama 4+0 dengan UniSHAMS.
  • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kepujian Secara Kerjasama 4+0 dengan UniSHAMS.

Makluman

*Maklumat dalam kemaskini*


Kolej Uniti

  • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan Kepujian (Kewangan Dan Perbankan Islam) Secara Kerjasama UniSHAMS

Makluman

*Maklumat dalam kemaskini*


Kolej RESTU

  • Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Kepujian Secara Kerjasama dengan UniSHAMS.

Makluman

*Maklumat dalam kemaskini*