Skip to main content

Pusat Pengajaran Universiti dan Pendidikan Sepanjang Hayat (PUSH)

 1. Visi
  Menjadi pusat kecemerlangan bagi melahirkan modal insan yang berilmu dan sentiasa menguasai ilmu.
 2. Misi

  Bergerak ke arah mewujudkan persekitaran pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat dan sebagai platform dalam membina hubungan antarabangsa yang kukuh bagi memudahkan aktiviti pertukaran ahli akademik, penyelidik dan pelajar serta meningkatkan aktiviti promosi dan pengambilan di peringkat antarabangsa.

 3. Objektif
  • Mempromosi perkongsian dan penyebaran ilmu kepada masyarakat
  • Mengukuhkan hubungan akademik dan budaya di peringkat antarabangsa
  • Menguruskan pelaksanaan program francais