Skip to main content

Kursus Bahasa Arab

Kursus ini ditawarkan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) dengan kerjasama UniSHAMS dan kuliah disampaikan oleh para pensyarah dari UniSHAMS.

Kursus persijilan ini ditawarkan kepada seluruh masyarakat awam yang berminat mempelajari serta mendalami bahasa Arab khususnya untuk tujuan memahami teks-teks ibadat, al-Quran al-Karim dan Hadis serta ilmu-ilmu agama. Boleh dikatakan bahawa kursus ini merupakan kursus bahasa Arab untuk tujuan khas, iaitu memahami ajaran Islam melalui pemahaman bahasa Arab yang terdapat dalam sumber dan kitab-kitab agama.
Pada peringkat permulaannya kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran bahasa Arab mengenai kehidupan peribadi dan perkara-perkara asas dan umum seperti pendidikan, kemasyarakatan dan sebagainya. Seterusnya penekanan diberikan kepada bahasa Arab yang digunakan dalam ibadat, al-Quran al-Karim dan Hadis. Pada peringkat akhir, penekanan diberikan kepada bahasa Arab yang digunakan dalam buku-buku agama seperti syariah, usuludin dan sebagainya, di samping pengenalan kepada ilmu balaghah. Sepanjang program ini, struktur-struktur nahu Arab akan diajar secara praktikal beserta latihan-latihannya.

Nota pengajaran yang mengandungi teks pengajian disediakan dan diajar oleh para pensyarah yang pakar. Kursus ini akan memberi pengalaman yang menarik kepada peserta. Mereka akan dapat mengikuti dan memahami serta meningkatkan penguasaan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam pada masa yang sama.
Objektif

Memahami dan mendalami bahasa Arab yang digunakan dalam ibadat dan kitab-kitab agama, di samping mengetahui struktur nahu Arab serta berkebolehan dalam kemahiran bahasa Arab.

Struktur Kursus

Kursus ini ditawarkan mengikut tiga peringkat berasingan. Peserta akan dibahagikan dan ditentukan kumpulan mengikut tahap pengetahuan dalam kursus melalui ujian penempatan. Kursus dijalankan secara separuh masa selama enam bulan bagi satu peringkat iaitu 96 jam kuliah. Tawaran dibuat untuk setiap peringkat. Peperiksaan akan diadakan setelah tamat satu-satu peringkat.

Peringkat I - Kemahiran Bahasa Arab

 • Modul 1
  Kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bercakap mengenai kehidupan peribadi, pendidikan, kemasyarakatan, dan kesihatan.
 • Modul 2
  Struktur asas nahu Bahasa Arab (fokus kata nama).

Peringkat II - Bahasa Arab Penghayatan Islam

 • Modul 1
  Teks berkaitan ibadat, ayat al-Quran, al-Hadith, akhlak dan sejarah.
 • Modul 2
  Struktur nahu premier (fokus kata kerja, kata terbitan dan komponen utama ayat).

Peringkat III - Bahasa Arab Ilmu Islam

 • Modul 1
  Teks berkaitan Syariah, Usuluddin dan disiplin lain ilmu-ilmu Islam.
 • Modul 2
  Struktur nahu sekunder berkaitan komponen pengembangan ayat dan gaya bahasa.
 • Modul 3
  Pengenalan ilmu balaghah.
Jadual Program

Kursus dijalankan secara separuh masa selama enam (6) bulan bagi setiap peringkat iaitu 96 jam kuliah keseluruhannya.

Jadual kelas adalah seperti berikut:

Tempat Kuliah : UniSHAMS
Masa Kuliah : Sabtu (08.30 pg - 12.30 Tengah Hari)

Kaedah Penilaian
 • Peperiksaan : 100%
 • Peperiksaan akan diadakan bagi setiap modul.
Syarat Kemasukan

Berumur 15 tahun ke atas (Tiada had umur)

Kelayakan Bahasa Arab atau Pengetahuan Agama Islam tidak diperlukan.
* Semua pemohon yang layak akan dipanggil untuk menduduki ujian penempatan selepas tarikh tutup permohonan bagi penentuan peringkat.

Jadual Pengambilan

Mei dan Oktober

Yuran Pengajian

Yuran bagi setiap modul adalah RM 1500.00 dan pecahan yuran adalah seperti berikut :

Yuran Pendaftaran Rm 50

Yuran Pengajian RM 1450
Caj GST 0%.
*Termasuk nota kursus.

Jadual Pembayaran Ansuran

Keterangan Jumlah
Pendaftaran 50.00
Ansuran 1 450.00
Ansuran 2 500.00
Ansuran 3 500.00
Jumlah Keseluruhan 1500.00